Levensloop

Geboren 1926 in Amsterdam

www.project-democracy.com

De naadloze overgang van de laatste wereldoorlog annex atoom bom naar de koude oorlog heeft mij met de neus gedrukt op de diepe kloof tussen ons technisch kunnen en onze onmacht om onze intermenselijke verhoudingen op een ook maar enigszins aanvaardbare wijze gestalte te geven. Voorbestemd om ingenieur te worden, heb ik na een jaar Delft gekozen voor sociale wetenschappen, i.c. economie in Rotterdam, met als keuzevak wiskundige economie en besliskunde onder o.a. Tinbergen. Mijn bul kreeg ik uitgereikt met de opmerking: “U krijgt hem niet zozeer voor u parate kennis, maar omdat u de realiteit ziet achter de theorie”, een opmerking die ik pas later heb leren waarderen.

Opleiding: Na een jaar TH in Delft studeerde af bij – wat nu de Erasmus Universiteit Rotterdam heet – in algemene economie, bedrijfseconomie en de besliskunde.

Werk:

  • Twee jaar als co-assistent van de professor voor wiskundige economie
  • Vijf jaar voltijdbaan als werkstudent aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, afdeling economische onderzoek.
  • Vanaf 1959 tot 1986 bij Hunter Douglas Europe als manager marktonderzoek, voorspelling, commerciële planning and organiseren van en participeren in de Europese marketing plan besprekingen.

Politieke activiteit:

  • Toen D66 werd opgericht sloot ik mij direct aan en werd lid van het bestuur van de afdeling Rotterdam van D66. Ik merkte al snel dat binnen de partij diverse en vaak tegenstijrdige opvattingen heersten over democratie en dat zij voor de kiezer geheel onduidelijk was. Daarom heb ik op het congres in 1968 namens de afdeling Rotterdam een resolutie ingediend die bij acclamatie is aanvaard en door het bestuur is overgenomen. Daarin werd gevraagd om een pamflet waarin ook voor de niet politiek geschoolde kiezer duidelijk werd gemaakt wat D66 wil en wat zij onder democratie verstaat. Ondanks aandringen was zij na twee jaar nog niet uitgevoerd. Ik ben er toen zelf aan begonnen. Tot mijn verbazing was nergens een algemeen aanvaarde, paradoxvrije en ‘daadkrachtige’ definitie van democratie te vinden. Het resultaat van mijn zoektocht daarna is te vinden op mijn website.
  • Van 1975 t/m 1979 lid van de SER commissie inkomensbeleid

Publicaties: zie website.

Website: www.project-democracy.com